Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

De Financiele Makelaar Algemene Voorwaarden

Execution only
Als inkoopcombinatie met meerwaarde wil De Financiële Makelaar informatie ter beschikking stellen via internet voor de met haar aangesloten tussenpersonen. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan uw adviespraktijk. De informatie op de website is niet bestemd/geschikt gemaakt voor consumenten en is geen aanbieding en/of aanzet tot bemiddeling van producten. De dienstverlening van De Financiële Makelaar is gebaseerd op basis van "execution only", zoals vermeld in de Wet Financiële Dienstverlening.

Eventuele aanvullende voorwaarden over het gebruik van onze internetpagina's treft u aan in de samenwerkingsovereenkomst.Disclaimer

De informatie op de website is bestemd voor de financieel adviseurs waar DFM mee samenwerkt en is afgestemd op hun kennisniveau. Bij deze informatieverstrekking is derhalve geen rekening gehouden met de regels die gelden voor communicatie naar consumenten. Aan de inhoud van deze website kunnen door consumenten geen rechten worden ontleend.

Alle informatie, tarieven, acceptatievoorwaarden, software etc. zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid geplaatst en weergegeven. De Financiële Makelaar BV aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor (de gevolgen van het gebruik van) de informatie op deze website, het ontbreken van informatie en/of eventuele onjuiste, onduidelijke of verouderde weergave. Voor de meest actuele informatie verwijzen wij u naar officiële publicaties van de aanbieders.

Door het gebruik van onze website accepteert u deze voorwaarden!Kopierechten
Het overnemen van informatie uit deze website, alsmede het koppelen van (informatie uit) pagina's met uw eigen website, op welke wijze dan ook, is enkel toegestaan voor aangesloten tussenpersonen, met medeweten en toestemming van de directie van De Financiële Makelaar.

Wij aanvaarden echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, voortvloeiend hieruit op welke wijze dan ook. De disclaimer zoals hiervoor vermeldt blijft hierop van toepassing. Voor officiële publicaties verwijzen wij u naar de website van de desbetreffende maatschappijenGelieerde pagina's

Het bovenvermelde is ook van toepassing op andere, door De Financiële Makelaar BV, gepubliceerde websites zoals De Verzekeringsmakelaar.

Indien u meer informatie wenst over onze voorwaarden dan kunt u contact opnemen met De Financiële Makelaar BV


 

Site Search Pro