Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Voorwaarden voor aanstelling

De Financiële Makelaar werkt uitsluitend samen met professionele aanbieders van financiële producten en diensten. Wij beschouwen het als vanzelfsprekend dat u ook aan deze richtlijnen voldoet.
 

Om tot samenwerking over te gaan, verwachten wij dat u voldoet aan het volgende profiel:

Mocht de wetgever in de toekomst aanvullende eisen stellen aan het intermediair, dan gaan wij er vanuit dat u zich in uw werk zult conformeren aan de nieuwe situatie.
 
De Financiële Makelaar behoudt zich het recht voor om een aanstelling te weigeren. De Financiële Makelaar is niet verplicht een aanvraag in behandeling te nemen. Wij onderschrijven de procedure Best Practice zoals beschreven door de AFM.
 
Aanstelling aanvragen
Klik hier indien u een aanstelling bij De Financiële Makelaar wilt aanvragen. 
 
Onze dienstverlening wordt voordurend afgestemd op marktontwikkelingen en –behoeften.

Site Search Pro