Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

DFM Taxatieservice

Bent u aangesloten bij De Financiële Makelaar, dan kunt u efficiënt en online taxatierapporten aanvragen bij Fitrex tegen een uiterst scherp tarief van € 325,- inclusief validatie en bijkomende kosten*.
 
Fitrex is een taxatiebureau die voor het intermediair op snelle en onafhankelijke wijze, in heel Nederland, voor haar klanten kwaliteitstaxaties kan verrichten. De rapporten worden eenduidig opgesteld en voldoen altijd aan de normen van de bank, inclusief de door de desbetreffende bank gestelde validatie.

Voordelen DFM Taxatieservice

Eenvoudige aanvraagprocedure 
U kunt gebruik maken van de eenvoudige opdrachtmodule via onderstaande link.

De basisprijs voor een taxatierapport is € 325,-. Dit bedrag is inclusief validatie, raadplegingen en BTW.

Taxatie woning in verhuurde staat?
Moet de woning getaxeerd worden als woning in verhuurde staat? Dan bedragen de extra kosten: € 75,- (incl. BTW).
 
Bouwtechnische keuringen, energielabel en maatwerkadvies

Ook bouwtechnische keuringen en Energie Prestatie Advies kunt u  eenvoudig en tegen vaste prijzen via ons aanvragen. De kostprijs van een bouwtechnische keuring bedraagt € 359,50. Een energielabel kost € 190,- en in combinatie met een maatwerkadvies slechts € 250,-!.

 

* Maatwerk
Het vermelde tarief is van toepassing voor panden met een waarde tot 800.000 euro.
Fitrex behoudt zich het recht voor in bijzondere situaties het tarief (in overleg) aan te passen. Hierbij kunt u denken aan grote objecten/villa's, monumentale panden, woonboerderijen, niet woonhuizen, gemengde onderpanden, recreatiewoningen, nog te bouwen woningen en taxaties in de provincie Zeeland en de regio Winterswijk.Taxaties op de Waddeneilanden zijn niet mogelijk.

Site Search Pro