Tussenpersonen
Nieuwe Tussenpersonen
Consumenten

Gezocht: Casussen voor maatwerk! Helpt u ons, uzelf en uw relaties?

De Financiële Makelaar heeft deelgenomen aan het onderzoek naar maatwerk bij hypotheekverstrekking in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Het vervolgonderzoek richt zich op de redenen waarom maatwerk niet lukt en de mogelijke oplossingen hiervoor. In eerste instantie wordt vooral gekeken naar maatwerk voor starters en senioren.
 
Graag ontvangen wij casussen!
Het ministerie heeft ons gevraagd om casussen te overleggen; klantsituaties waar de gewenste hypotheek niet mogelijk bleek.  U kunt ook (geanonimiseerde) hypotheekaanvragen die zijn afgewezen insturen als casus. 

Wij ontvangen de casussen graag uiterlijk maandag 13 maart, waarna wij ze zullen delen met het Ministerie. U kunt deze mailen naar Harrie-Jan van Nunen (hjvn@definancielemakelaar.nl).
 
Voorbeeldsituaties

In de reacties op de enquête zijn een aantal belemmeringen vaak genoemd voor starters en senioren. De casussen zouden bijvoorbeeld over de volgende situaties kunnen gaan: 

Kunnen we rekenen op uw medewerking?  Door het insturen van voorbeelden helpt u uw (toekomstige) relaties.

 

Het nieuwsartikel is toegevoegd op: 2017-03-09 10:10:02

Site Search Pro